สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ด้วยระบบดิจิทัล

วันที่ 01/03/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย #สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ด้วยระบบดิจิทัล
โดยสามารถรับการบริการ อาทิ การแจ้งย้ายที่อยู่ภายในสำนักทะเบียนเดียวกันและการแจ้งย้ายปลายทาง , การมอบอำนาจ หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน , การขอคัด หรือ คัดและรับรองรายการทะเบียนราษฎร , การคัด หรือ คัดและรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
📌ประชาชนทุกท่าน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือลงผ่านเจ้าหน้าที่ทะเบียนท้องถิ่น โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA ใน Google Play หรือ App Store ในมือถือของท่านเพื่อใช้งานทะเบียนราษฎรระบบดิจิทัลได้
สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่

https://www.bora.dopa.go.th/app-d-dopa/
💓📋💓📋💓📋💓📋💓📋💓📋

สอบถามข้อมูล