การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นและหน่วยเลือกตั้ง

การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นและหน่วยเลือกตั้งได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้


เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุทราบว่า ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น และหน่วยเลือกตั้งได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้…
📌1. หน้าหน่วยเลือกตั้ง
📌2.หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
📌3.หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
📌4.เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น