ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามรายละเอียด

ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามรายละเอียด