ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเราชนะ สามารถมาลงทะเบียนรอบสองได้ที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ ใน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเราชนะ สามารถมาลงทะเบียนรอบสองได้ที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ ใน วันพุธที่24กุมภาพันธ์2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ด้วยธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนร้านค้าและกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการภาครัฐใดๆเลย..💢💢#รับแค่400คนเท่านั้น💢💢 ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้💥
⭐️คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ⭐️
1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท/ปี
5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท
⭐️หลักฐานประกอบลงทะเบียนร้านค้า⭐️
1.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ
3.ภาพถ่ายหน้าร้าน ภายในร้าน จำนวน 2-4 ภาพ
⭐️หลักฐานลงทะเบียนของรายบุคคล⭐️
1.บัตรประชาชนตัวจริง (แบบสมาร์ท การ์ด)
🇹🇭🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ