ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561