สถิติผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ(TKPARK BANPRU)

สถิติผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ(TKPARK BANPRU)

 

  • สถิติผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ(TKPARK BANPRU) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2562)
  • สถิติผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ(TKPARK BANPRU) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

  • สถิติผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ(TKPARK BANPRU) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560