ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชุมแสง 2
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุธานี 37 (ต้นหมาก)
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสว
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนจากจร
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากราชพฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.สล. และคูระบายฝาปิด ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี1(วารีเปี่ยมสุข)
17 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัส จำนวน 4 คัน
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตู้
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมรถทะเบียน ๘๒-๐๕๕๙ สข. จำนวน ๒๕ รายการ
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนประชาร่มเย็น
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรูธานี 8
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี10
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกล้องวัดมุม พร้อมอุปกรณ์
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพรุค้างคาว
20 เมษายน 2561 ประกาศเผยราคากลางและประกาศก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบางศาลา๕, ถนนบางศาลา
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 28
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 3
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางและประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจันทร์ลอย
18 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว
17 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
11 เมษายน 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว
11 เมษายน 2561 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนสายพรุค้างคาว
9 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เมษายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน 40 ป้าย
23 มีนาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมระบบท่อระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
23 มีนาคม 2561 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 2071 และเครื่องตัดหญ้า
23 มีนาคม 2561 ขายทอดตลาดรถทรกเตอร์ ทะบียน 1668 และแทรกตีนตะขาบแบคโฮ ทะเบียน ตค 151
21 มีนาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๑ สงขลา จำนวน ๑ คัน
2 มีนาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์
2 มีนาคม 2561 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถแบคโฮ จำนวน 30 วัน
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาเอกชนร่วมลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิดกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. แยกถนนประชาร่มเย็น
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างค.ส.ล.ถนนบ้านพรุธานี 8
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล แยกถนนประชาร่มเย็น
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล ถนนบ้านพรุธานี 8 ด้วยวิธีทางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากสันติวิถี
26 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างเวที ค.ส.ล.
26 มกราคม 2561 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนคลองยาใต้,ถนนสราญราษฎร์
12 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้ 2
10 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างตีเส้นจราจรถนนบ้านพรุธานี