ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มกราคม 2562 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เทศบาลเมืองบ้านพรุ รับบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง แล้วนำรายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลมาจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นห่างไกล
7 มกราคม 2562 ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ “
7 มกราคม 2562 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ
19 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดเทพชุมนุม
18 ธันวาคม 2561 แจ้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ ในรอบที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ หากมีรายชื่อ ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่21ธันวาคม2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น5 อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านพรุ
15 ธันวาคม 2561 ขอให้เกษตรกรที่มีสวนยางอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ(ม.1,2,4,5,6,7 เดิม)ให้มาตรวจสอบรายชื่อและสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (ไร่ละ 1,800 บาท)
3 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชาวบ้านพรุ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
1 ธันวาคม 2561 กิจกรรม ปั่นปันบุญ ร่วมปั่นจักรยานเพื่อ โรงพยาบาลหาดใหญ่
23 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในโอกาสพิธีเปิด ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ 9 ธันวาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
23 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองบ้านพรุ
15 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่เคยสมัครอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มาประชุมพร้อมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( อถล. )
12 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พัฒนาวัดคลองพระยา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
2 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ
24 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน เบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เริ่มรับเงิน ตุลาคม ๒๕๖๓)
22 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันลากพระ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว(ฝั่งตลาดน้ำบ้านพรุ)
18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตอาสาทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ สวนสาธารณะพรุค้างคาว บริเวณด้านทิศใต้ติดสนามเด็กเล่นตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
10 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุใส่ผ้าชุดไทย หรือชุดสุภาพ(สีเหลือง) และร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙) วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณวัดเทพชุมนุม
9 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
25 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือร่วมงดพวงหรีดดอกไม้แห้งดอกไม้สด เพื่อลดขยะสิ่งแวดล้อม
17 กันยายน 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
11 กันยายน 2561 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้บริการคลิกนิกทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน (รับบริการวันละ 10 ราย) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามและจองคิวได้ที่ โทร 074-384901 และ 074-387907
10 กันยายน 2561 ขอเชิญ ชมและเชียร์กีฬาสีสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 เริ่มเวลา 07.30 – 14.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
21 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕
10 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
3 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
3 สิงหาคม 2561 การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ2562
2 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
1 สิงหาคม 2561 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
31 กรกฎาคม 2561 การขอรับการช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 (ครัวเรือนละ 3,000 บาท)
20 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
20 กรกฎาคม 2561 แผนการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายระหว่าง 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561
17 กรกฎาคม 2561 กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
13 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
6 กรกฎาคม 2561 โปรแกรมภาพยนตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
29 มิถุนายน 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
21 มิถุนายน 2561 การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 ปี
12 มิถุนายน 2561 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิล บริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุในวันและเวลาราชการ
11 มิถุนายน 2561 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
24 พฤษภาคม 2561 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
24 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันในการจัดการบริหารขยะในครัวเรือน
18 พฤษภาคม 2561 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุไปร่วมการทำประชาคมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ครั้งที่ ๔
23 เมษายน 2561 โปรแกรม/ผลการแข่งขันกีฬาบ้านพรุเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561
17 เมษายน 2561 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุไปร่วมการทำประชาคมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ครั้งที่ 3
17 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับปศุสัตว์อำเภอใหญ่ และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดเทพชุมนุม
11 เมษายน 2561 ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมษายน 2561
3 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบ้านพรุ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยอาศัยแบบอย่างกระทรวงวัฒนธรรม
29 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งโครงการ เดิน-วิ่งคืนถิ่นพรุค้างคาว ครั้งที่ 1
28 มีนาคม 2561 ขอเชิญผู้สูงอายุเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)ตามโครงการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุของ(ADTEC) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561 ณ คลินิคทันตกรรม ADTEC
27 มีนาคม 2561 แจ้งการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
27 มีนาคม 2561 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุไปร่วมการทำประชาคมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ครั้งที่ 2
14 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาบ้านพรุเกมส์ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2561 เปิดสนามวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม เวลา 18.00 น.ที่สนาม 18 ไร่
25 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านพรุมาร่วมประชุมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”
7 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมงานเปิดกิจจกรรมในโอกาสครบรอบ ๒ ปี ตลาดน้ำบ้านพรุ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
31 มกราคม 2561 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขต 11 ถนนคลองยาใต้ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
22 มกราคม 2561 โครงการสำรวจและแก้ไขทะเบียนบ้าน
22 มกราคม 2561 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่-สงขลา
22 มกราคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุ.ร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
17 มกราคม 2561 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
6 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ณ สถานที่จัดงาน 11 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
26 ธันวาคม 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๑ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
21 ธันวาคม 2560 ประกาศปิดทำการอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุช่วงเทศกาลปีใหม่
19 ธันวาคม 2560 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับวัดเทพชุมนุม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เริ่มเวลา 06.00 น. ณ วัดเทพชุมนุม
18 ธันวาคม 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
18 ธันวาคม 2560 การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
14 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล
7 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่3 )”
6 พฤศจิกายน 2560 ประกาศวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้าฯจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
6 พฤศจิกายน 2560 การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑
24 ตุลาคม 2560 ขอเชิญร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21 ตุลาคม 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทุกท่าน เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561
18 ตุลาคม 2560 ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ
10 ตุลาคม 2560 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปี ๒๕๖๐