พิธีเปิด/ปิดกีฬาบ้านพรุเกมส์ครั้งที่ 48

พิธีเปิด/ปิดกีฬาบ้านพรุเกมส์ครั้งที่48

วันที่ 13 พ.ค 61 มีพิธีเปิด/ปิดกีฬาบ้านพรุเกมส์ครั้งที่48  ณ สนามวัดเทพชุมนุม
พิธีเปิดงานโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ชมภาพบรรยากาศการรับมอบเหรียญรางวัลประเภทต่างๆ และพิธีปิดการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้.

1. รางวัลชนะเลิศฟุตบอลประชาชนทั่วไป ได้แก่ เขต1ร่วมกับเขต11

2. ถ้วยรวมคะแนนกีฬาพิ้นบ้าน
ชนะเลิศ ได้แก่ เขต1และเขต9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ เขต6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ เขต11

3. เตะปี๊บอายุ65ปีขึ้นไป
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต3
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต6
เหรียญทอง ได้แก่ เขต9

4. ตะกร้อวง
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต11
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต1
เหรียญทอง ได้แก่ เขต3

5. วิ่งสี่ขาผสมชายหญิง
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต10
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต6
เหรียญทอง ได้แก่ เขต11

6. วิ่งผลัดกระสอบประเภทชาย
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต8
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต1
เหรียญทอง ได้แก่ เขต6

7. วิ่งผลัดกระสอบประเภทหญิง
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต11
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต9
เหรียญทอง ได้แก่ เขต1

8. วิ่งผลัดแตงโมชาย3หญิง3
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต1
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต9
เหรียญทอง ได้แก่ เขต10

9. ชักเย่อประเภทหญิง
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต4
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต9
เหรียญทอง ได้แก่ บริษัทหาดทิพย์

10. ชักเย่อประเภทชาย
เหรียญทองแดง ได้แก่ เขต1
เหรียญเงิน ได้แก่ เขต5
เหรียญทอง ได้แก่ เขต2