กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2561

วันนี้ 24 เมษายน 2561 เป็นวันเทศบาล และในวันนี้ ท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ได้เป็นผู้นำกล่าวเปิดงาน อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย #เนื่องในวันเทศบาล หลังจากนั้นได้มีวิทยากร อ.สุพล วัชรานนท์ มาพูดทอล์คโชว์ เกี่ยวกับองค์กร 4.0 ให้เหล่าพนักงานทั้งหลายได้ฟัง และนำไปปฎิบัติในชีวิตจริง และท้ายสุดได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน เป็นอันเสร็จพิธีการในช่วงเช้า ส่วนภาคบ่ายทาง #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. ในชั้นใต้ดิน ของตึกสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุด้วยกัน