เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับปศุสัตว์อำเภอใหญ่ และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดเทพชุมนุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับปศุสัตว์อำเภอใหญ่ และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดเทพชุมนุม เวลา 09.00 – 15.00 น.เฉพาะหมาและแมวจรจัดเท่านั้น
สามารถแจ้งจุดในชุมชนที่มีสุนัขและแมวจรจัดอยู่รวมกันเยอะ ๆ จนเป็นปัญหา มาได้ที่ิ 094 – 8792414 จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงไปเป่ายาสลบเพื่อนำมาทำหมัน
หลังจากทำหมันเสร็จ จะนำสุนัขและแมวจรจัดกลับที่เดิม