ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายปริญญา แสงสุวรรณ (วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ที่จุดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 11/4/61 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และ ตำรวจทางหลวง, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 , สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ,สภ.ทุ่งลุง, อป.พร.บ้านพรุ ,อส.ชป.บูรพา เข้าร่วมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายปริญญา แสงสุวรรณ (วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ที่จุดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ การตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการปฎิบัติงาน โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ในช่วง “7 วันอันตราย ช่วง11-17 เมษายน 2561 ”

ปล.. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ เมาหรือ ง่วงไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย ด้วยความห่วงใยทุกๆ ท่านน่ะครับ