ประกาศซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding

เปิดเผยราคากลางซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)