ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาเอกชนร่วมลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิดกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก