ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขต 11 ถนนคลองยาใต้ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์


เนื่องด้วยบริษัท พี แอนด์ เอส โปรเจคท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริเวณชุมชนเขต 11 ถนนคลองยาใต้ เพื่อสามารถรับการขยายตัวของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

บริษัทฯจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งชี้แจ้งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้บริการกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป