โครงการจิตอาสาทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ พัฒนาวัดปทุมธาราวาส

โครงการจิตอาสาทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙


วันที่ 26 มกราคม 2561เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และร่วมด้วยพนักงานเทศบาล, กลุ่มสตรี, อสม. ร่วมกันเป็นจิตอาสา พัฒนาวัดปทุมธาราวาสตามโครงการจิตอาสาทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด และในตัวอาคาร ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
จิตอาสาทุกท่านที่ร่วมมือกันทำให้ประสพความสำเร็จ