โครงการสำรวจและแก้ไขทะเบียนบ้าน

โครงการสำรวจและแก้ไขทะเบียนบ้าน


เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยงานทะเบียนราษฎรได้จัดทำโครงการสำรวจและแก้ไขทะเบียนบ้าน เพื่อให้ถูกต้องตรงกับป้ายชื่อถนนที่ตั้งชื่อใหม่ ในพื้นที่ ชุมชนเขต3 บริเวณถนนมณีโต ถึง ถนนมณีโต4 และพื่นที่ชุมชนเขต6 บ้านบางศาลา โดยจะดำเนินการออกสำรวจระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2561 นี้.