กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านพรุ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านพรุ


วันนี้ 12 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และให้เด็กกล้าแสดงออกทางด้านทักษะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยมีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ และแจกของขวัญ กิจกรรมในครั้งนี้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก

วันเด็กแห่งชาติ2561 รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี