หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2562 ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณี วันสงกรานต์ประจำปี 2562 ที่ตลาดน้ำบ้านพรุ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562เวลา 09:00น. เป็นต้นไป
3 เมษายน 2562 กิจกรรมและโปรแกรมภาพยนตร์คลายร้อนประจำเดือนเมษายน 2562
3 เมษายน 2562 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรณรงค์ รวมพลัง ลดเลิกโฟมและพลาสติก และหันมาใช้กระเป๋าผ้าแทนในการใส่สินค้าและบริการที่ท่านซื้อมา
26 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุทุกท่านร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้งในกิจกรรมการจัดการขยะอันตรายชุมชุนนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
18 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุเปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนกีฬาฤดูร้อน ฝึกอบรมกีฬาประเภท ฟุตบอลอายุระหว่าง 7- 13 ปี
7 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเวลา 13.00 น. – 15.30 น. ตามจุดให้บริการต่าง ๆ
7 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านไปร่วมกันพัฒนาวัดปทุมธาราวาส ในวันสตรีสากล วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00น. – 15.30น.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมัสยิด 1
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธาณประโยชน์ ซอยอดีต สท.วิริยะ
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 12
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชงโค 4
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น 1 ซอยปิ่นไสว
8 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ 2
8 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด 4 และถนนมัสยิด 6
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด1
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ 2

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่