หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2562 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
11 กันยายน 2562 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
9 กันยายน 2562 จากการที่มีชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่า มีบุคคลอ้างว่ามาจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ออกให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ภายในบ้านของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุนั้น เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เทศบาลเมืองบ้านพรุไม่ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล และที่ออกให้บริการในขณะนี้นั้น เป็นของบริษัทเอกชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเทศบาลแต่อย่างใด
2 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางวรรณี แดงดีนักกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา (อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)ได้รับรางวัล 3🥇เหรียญทอง และ 2🥈เหรียญเงิน ในการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รมย์บุรีเกมส์ ครั้งที่ 2
30 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
29 สิงหาคม 2562 ขอเชิญชวนผู้มีจิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมลานธรรม ธรรมะในสวน
28 สิงหาคม 2562 ตลาดสีเขียวเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะเปิดให้บริการทุกวันอังคารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563
3 กันยายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
28 สิงหาคม 2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ ๒
27 สิงหาคม 2562 ประกาศจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563
23 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปี 2563
15 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่